KAFKAS VAKFI

Adres:
Cumhuriyet mh. Karlıdere cd. No: 61 Bulgurlu Üsküdar İstanbul
Tel : 0 216 481 06 77
Fax :
0 216 335 72 17
E-mail: bilgi@kafkas.org.tr

***

Kafkas Vakfı, Kafkasya ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyo-kültürel kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için faaliyetler yürüten, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu amaç doğrultusunda;

Kafkas tarihine ışık tutan telif ve tercüme eserler, dosyalar ve raporlar ile Kafkasya'daki gelişmelerin yer aldığı ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyal ve kültürel çalışmalarını konu alan periyodikler yayınlar.

Kafkas halklarının yaşattıkları gelenek, müzik ve diğer sanatsal değerlerine sahip çıkar ve demokratik toplumun zenginliği anlamına gelen bu değerlerin geniş halk kesimlerine tanıtılması ve daha canlı olarak yaşatılması için kendi çapında desteklerde ve sosyal etkinliklerde bulunur.

Değişik periyotlarda seçkin ve ilgili insanlardan oluşan topluluklara Kafkasya'nın sosyo-ekonomik, jeo-politik ve stratejik yapısına dönük aydınlatıcı / bilgilendirici konferans, seminer vb. çalışmalar yürütür. Ayrıca ulusal ve uluslararası çapta Kafkasya konulu konferanslara aktif olarak katılır. Değişik radyo ve tv'lerde Kafkasya'daki sorunlara dönük programlar yapar ve katılır.

Oluşturduğu kitaplık ve arşiv ile Kafkasya ile ilgilenen araştırmacılara etkin hizmet sağlar.

Kafkas tarihinin bilimsel yöntemlerle yazımı için başta Türkiye'deki arşivler olmak üzere muhtelif arşivlerden yararlanır. Temin ettiği dokümanları transkribe ederek akademik araştırmalara hazır malzeme haline getirir.

Kafkas Vakfı, ihtiyaca göre değişik Kafkas cumhuriyetlerine insani yardım sağlar, bu yardımları koordine eder. Ayrıca bölge ülkelere savaş nedeniyle göçmek zorunda kalmış sivil halkın temel ihtiyaçlarına cevap verici desteklerde bulunur.

Kafkas Vakfı ayrıca, Kafkasya'nın ve Kafkas halklarının güncel sorunlarının tüm dünya kamuoyuna aktarılması ve onların bilgilendirilmesi amacıyla oluşturduğu ajans birimiyle (Ajans Kafkas) her gün Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olarak dört dilde İnternet üzerinden haber yayıncılığı yapar. Ajans, yayınladığı haberleri ilk elden, bağımsız kaynaklardan elde etmektedir.

Kafkas Vakfı, yukarıda kaydedilen hedeflerin yanı sıra Kafkasya'da istikrarın sağlanarak Kafkas Halklarına güvenli bir yaşam ortamı tanınması için Türkiye içi Kafkas NGO'ları ve uluslararası resmi teşkilatlar ve uluslararası NGO'lar ile işbirliği içerisinde çalışarak Kafkasya konusunda bilgi, belge ve faaliyet merkezi olma yolunda adımlar atmaktadır.

 


Hükümet Dışı Organizasyonların
Önündeki Engeller

İNSANİ YARDIMIN KAFKASYA'DA
ATEŞLE DANSI

ABHAZ-GÜRCÜ SORUNUNUN KİLİT VADİSİ KODOR
Fehim Taştekin

Kafkas Vakfı
Raporları 4
Hazırlayanlar: Fehim Taştekin Mustafa Özkaya Londra Mayıs 2002

Kafkas Vakfı
Raporları 3
Fehim Taştekin


Kafkas Vakfı
Raporları II

Kafkas Vakfı Deklarasyonu
KAFKASYA'YA İSTİKRAR; AMA NASIL?

KAFKASYA'DA İSTİKRAR ARAYIŞI - II
25-26 EKİM 2001, Brüksel


 
...
KAFKAS KÜLTÜR MERKEZİ
...
.


Kafkas Vakfı, bir gelecek inşa ediyor…

Kafkas Kültür Merkezi yalnız bir umudun, gönüllerde saklı bir geleceğin inşası değil Kafkas diasporasının sahip olduğu potansiyeli harekete geçirme, birbirinden kopuk enerjileri birleştirerek anlamlı birer bütüne dönüştürme ve tüm bunların sonucunda kolektif bir güç ortaya çıkarma projesidir.

Bu amaç doğrultusunda üzerinde çalışılan master planları klasik deyimle "kağıt üzerinde" olmaktan çıkmış somut adımlara dönüşmüştür. Yani kervanın öncüleri yola çıkmıştır. Ve bu kervan önündeki her durakta kendi yolcularını alarak yoluna devam edecektir.

Bu proje bugünden yarına geçici heveslerin ürünü olmadığını daha başlangıcında Kafkas Kültür Merkezi'ne ev sahipliği yapacak mekanı satın alma sürecine start vermek suretiyle ortaya koymuştur. Bu somut adım uzun soluklu koşunun başladığının göstergesidir. Bu her taşı sabırla yerine oturtulacak bir projedir.

Kafkas diasporası her kararlı adımın ardından Kafkas Kültür Dünyası'na hayat veren ana damarların teker teker oluştuğunu görecektir.

Özetle Kafkas Kültür Merkezi, bünyesindeki;

        "Kafkas Araştırmaları Merkezi",
         "Kafkas Kültür Müzesi",
         "Kafkas Kitaplığı ve Dokümantasyon Merkezi",
         "Kafkas Yurdu"
alt projeleri ile birçok alanda büyük bir boşluğu dolduracak ve diasporanın onur duyacağı en değerli varlıklarından biri olacaktır.

 
Büyük seferberliğe
hazır olun

Kafkas Vakfı, bir gelecek inşa ediyor…

Şimdi Diasporanın tüm birikimleri Kafkas Kültür Merkezi için seferber.

Kafkas Vakfı, diasporaya büyük bir kültür kompleksi kazandırmak için elini taşın altına koydu.

SİZ DE BU GELECEĞİN BİR PARÇASI OLUN…

Bu projeye katkıda bulunarak adınızı şeref defterine yazdırmayı unutmayın…

Bu gelecek hepimizin!

 
 
   
YOL HARİTASI
Yanınıza almayı unutmayın!

 

 

Anasayfa | Vakıf Hakkında | Ajans Kafkas | Bugünkü Kafkasya | Analiz | Diaspora | Kültür | Tarih | İz Bırakanlar | Kafkas Kitaplığı
Belgelerle Kafkasya | Müzik | Resim Arsivi | Serbest Kürsü | Sohbet Odası | Linkler