Karzeg Sait Bey
(1887-1920)

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya'nın Şapsığ yöresinde Anadolu'ya göç ederek Adapazarı'na yerleşen ve burada jandarma komutanlığı yapmış bulunan Karzeg Kanbulat Bey'in oğludur. 1887 yılında Adapazarı'nda doğdu. Mondros Silah Bırakışması'nı izleyen iktidar boşluğu devresinde karışıklık içine yuvarlanmakta olan Adapazarı yöresine, kişisel nüfuzu ve ılımlı kişiliği ile bir denge unsuru oldu.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni ve Kuvay-ı Milliye hareketini destekledi. Üçüncü Damat Ferit Paşa hükümetini Kuvay-ı Milliyecilerin girişimi ile iktidardan düşürülmesi üzerine Adapazarı'na gelerek yöredeki Kafkas göçmenlerini yeni hükümet ve Kuvay-ı Milliye aleyhine örgütleme girişiminde bulunan Çerkes Bekir Sıtkı Bey'in girişiminin, Heyet-i Temsiliye'nin talimatlarına uygun olarak önlenmesinde rol aldı.Ancak Kuvay-ı Milliye Komutanı olarak yanındaki Balkanlı çetecilerle birlikte yöreye gelen ve halktan aşırı isteklerde bulunan Sencer Eşref Bey'in eylemlerini de onaylamadı.Kafkas göçmenlerinin ileri gelen kişilerinden Maan Şirin, Lakırba Kazım, Doghukhpa Şerafettin, Çegem Ali Bey vb. ile iş birliği yaparak Adapazarı'nda geçici bir yöresel yönetim kurdu. Kuvay-ı Milliye adına Adapazarı'na gelen 24.Tümen Komutanı Yarbay Kaseyko Mahmut Bey'i dostça karşıladı. 23 Nisan 1920'de Adapazarı'na yürüyen Hendekli karşı ihtilalci Abhazlarla görüşmeye giderken öldürüldü.

* Bu yazı Sefer E. Berzeg'in Çerkes Göçmenleri II adlı kitabından derlenmiştir

 


Abuk Ahmet Paşa

Ali Sait Akbaytugan
Ançok Ahmet Aznavur
Aziz Meker
Berzek Sefer Bey
Cemil Cahit Toydemir
Çule İbrahim Hakkı
Esat Bey
Hatko İsmail Canbulat
Hüseyin Rauf Orbay
İlyas Zeki Aydemir
Karzeg Sait Bey
Maan Ali Bey
Maan Şirin Bey
Karzeg Salih H. Paşa
Mehmet Hulusi Akyol
Mehmet Şükrü Oğuz
Ömer Yaver Paşa
Pşevu Reşit Bey
Sencer Eşref Bey
Süleyman N. Selmen
Şefik Özdemir Bey
Tanbiy Ömer Mümtaz
Tuğa Fuat Paşa
Zeraho Bekir Sami

 

 

Anasayfa | Vakıf Hakkında | Ajans Kafkas | Bugünkü Kafkasya | Analiz | Diaspora | Kültür | Tarih | İz Bırakanlar | Kafkas Kitaplığı
Belgelerle Kafkasya | Müzik | Resim Arsivi | Serbest Kürsü | Sohbet Odası | Linkler