Hüseyin Rauf Orbay
(1881-1964)

Kafkasya-Abhazya kökenli olup Trablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi Üyeliği yapmış olan Aşharuva Mehmet Muzaffer Paşa'nın oğludur. 1881 yılında İstanbul'da doğdu.Deniz Harp Okulu'nu ve Mühendishane'yi 1899'da bitirdi. Amerika, İngiltere, Almanya vs. ülkelerde çeşitli dış görevlerde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'na katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda İran ve Irak'ta Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusası'nın bir görevlisi olarak askeriyede bulundu. Daha sonra yarbay rütbesi verilerek Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'na atandı.
TBMM'nin altıncı döneminde Kastamonu'dan milletvekili seçildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir güven kazandı ve 1942'de Londra Büyükelçiliği'ne getirildi. Bu görevden de 1944 yılında kendi isteğiyle ayrıldı ve bir daha devlet görevi kabul etmedi. Kendi halinde yaşadı ve 1964 yılında İstanbul'da hayatına son verdi.


Abuk Ahmet Paşa

Ali Sait Akbaytugan
Ançok Ahmet Aznavur
Aziz Meker
Berzek Sefer Bey
Cemil Cahit Toydemir
Çule İbrahim Hakkı
Esat Bey
Hatko İsmail Canbulat
Hüseyin Rauf Orbay
İlyas Zeki Aydemir
Karzeg Sait Bey
Maan Ali Bey
Maan Şirin Bey
Karzeg Salih H. Paşa
Mehmet Hulusi Akyol
Mehmet Şükrü Oğuz
Ömer Yaver Paşa
Pşevu Reşit Bey
Sencer Eşref Bey
Süleyman N. Selmen
Şefik Özdemir Bey
Tanbiy Ömer Mümtaz
Tuğa Fuat Paşa
Zeraho Bekir Sami

 

 

Anasayfa | Vakıf Hakkında | Ajans Kafkas | Bugünkü Kafkasya | Analiz | Diaspora | Kültür | Tarih | İz Bırakanlar | Kafkas Kitaplığı
Belgelerle Kafkasya | Müzik | Resim Arsivi | Serbest Kürsü | Sohbet Odası | Linkler