B0ERm6DCIAAAJ8u

Panel ve Forum II

11 Mayıs 2014′de Kafkas Vakfı’nın öncülüğü ile gerçekleştirilen “Panel ve Gençlik Forumu” nun ikincisi “Geçmişten Bugüne Osmanlı ve Türkiye Siyasetinde Çerkeslerin Rolü ve Gelecekteki Siyasi Tavrımız” başlığıyla 19 Ekim Pazar günü Fatih Ali Emiri...

kurbanKafkasya14

Kurbanlarınız Kafkasyaya

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır. Virginia’daki Hampden-Sydney College’dan Latince profesörü Richard McClintock, bir Lorem Ipsum...